Zaštita privatnosti

Uvodne odredbe

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali zanimanje za našu tvrtku  i naše on-line sadržaje. Adria Snack Company d.o.o. (u nastavku teksta: ASC, mi, nama, naš, itd.) vlasnik je web stranice na adresi adriasnack.eu (u nastavku teksta ASC web).

Korištenje ASC weba moguće je bez ikakve dostave osobnih podataka. Međutim, ukoliko želite koristiti posebne usluge naše tvrtke putem ASC weba, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Izjavu o privatnosti koju čitate kreirali smo sa svrhom prezentiranja brige o privatnosti naših kupaca i korisnika, kao i o pružanju informacija o načinu prikupljanja i obradi osobnih podataka naših kupaca i korisnika koji se obavljaju na našoj web stranici.

Preko ove Izjave o privatnosti, namjera nam je informirati korisnike našeg ASC weba o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo. Putem ove Izjave o privatnosti obavještavamo vas i o vašim pravima.

Kao voditelj obrade, implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali potpunu zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na internetu načelno mogu imati sigurnosne nedostatke pa skrećemo pažnju kako apsolutna zaštita možda ipak neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki korisnik može osobne podatke, neophodne za korištenje i/ili kupovinu određenih servisa i usluga dostaviti, besplatno, putem alternativnih sredstava komunikacije (npr. putem telefona, poštom, itd.).

Molimo vas da ovu Izjavu o privatnosti pročitate s dužnom pažnjom kako biste saznali kako prikupljamo, upotrebljavamo, obrađujemo i štitimo vaše osobne podatke.

Naziv i adresa

Voditelj obrade u svrhu primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i druge odredbe vezane uz zaštitu podataka je: Adria Snack Company d.o.o., Vodovodna 20, Zagreb, Hrvatska. Telefon: +385 1 2345666, E-adresa: ante.jelovic@intersnack.hr.

Koordinator za zaštitu podataka

Odlukom Uprave tvrtka nije imenovala posebnog Službenika za zaštitu podataka no, imenovala je Koordinatora za zaštitu podataka kojega je moguće kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Ime i kontakte informacije našeg koordinator za zaštitu podataka su: Ante Jelović, e-mail: ante.jelovic@intersnack.hr.

Kolačići (cookies)

Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na www.intersnack.hr.

Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. www.intersnack.hr ne koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje www.intersnack.hr. Također ne koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Putem ASC weba prikupljamo isključivo one osobne podatke koje vi kao korisnik našeg ASC weba samostalno upisujete. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web forme, ili kroz kontakt s našim zaposlenicima putem e-maila. Prikupljanje podataka je nužno za obavljanje naših usluga i plasiranje proizvoda, naplatu, izdavanje računa, dostavu kupljenih roba i usluga, te kao ispunjavanje jamstva koje slijedi kao posljedica poslovnog odnosa koji su prikupljeni na temelju uvjeta o korištenju.

Preko korisničkog računa i kontakta sa zaposlenicima možemo prikupljati sljedeće osobne podatke (ime, prezime, ulicu, kućni broj, grad/mjesto, poštanski broj, e-mail adresu, telefonski broj).

Informacije prikupljene prilikom stvaranja korisničkog računa na našoj web stranici koristimo za sljedeće aktivnosti:

Kada upotrebljava ove opće podatke i informacije ASC ne donosimo zaključke o korisniku. Ove informacije potrebne su nam kako bi: ispravno isporučili sadržaj naše web stranice i odgovorili na upućene upite; optimizirali sadržaj naših web stranica, kao i oglase te pružili informacije tijelima nadležnim za provođenje zakona u slučajevima kada je to propisano. S ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, ASC može analizirati prikupljene osobne podatke, kao i osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci zapisa poslužitelja (log) pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje nam daje korisnik.

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) predviđeno je naše pravo (legitimni interes) da Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravne promidžbe (marketinga) i izrade profila u vezi takve promidžbe, u mjeri u kojoj to nije protivno Vašim interesima, slobodama i pravima. Međutim, kako bi osigurali potpuniju zaštitu Vaših osobnih podataka, prava i interesa, nastojati ćemo Vas prije obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravne promidžbe (marketinga) zatražiti izričitu privolu za takvu obradu.

Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Zaštita vaših podataka

Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti sa svim važećim pravnim propisima i najboljim praksama. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika među koje spadaju slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, uništavanje tih podataka, gubitak ili otkrivanje. Osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup izvana onemogućen svima, osim osobama ovlaštenim za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni radnici, odnosno ugovorni suradnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj Politici privatnosti.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama, odnosno za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha tj. za vrijeme u kojem želite ostati s nama u kontaktu i/ili za vrijeme u kojem ste suglasni primati naše obavijesti prema odabranim postavkama o kojima ste nas informirali prilikom davanja svojih osobnih podataka, ili dok ne povučete pristanak koji ste nam dali u određene svrhe.

Nakon Vaše odjave, Vaše ćemo osobne podatke čuvati još najduže 12 (slovima: 12) mjeseci računajući od datuma primitka Vaše odjave u svrhu evidencije za slučaju eventualnih naknadnih upita, zahtjeva ili sporova, osim ako za određene svrhe nije određen posebni (kraći ili duži) rok čuvanja Vaših osobnih podataka bilo na temelju odredbi važećih pravnih propisa, bilo radi zaštite legitimnih interesa, kako naših, tako i Vaših ili pak interese trećih osoba.

U svakom slučaju, ako zaprimimo Vašu odjavu, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade Vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo prestati s bilo kakvim komunikacijama marketinške naravi prema Vama i deaktivirati Vaše osobne podatke, te će njihova pohrana u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja, odnosno uništenja na drugi način.

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i spremištima naših servera. Pohranjene podatke ne prenosimo niti pohranjujemo u države izvan Europske Unije.

Vaša prava na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka

Korisnici naših usluga imaju sljedeća prava na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR):

Automatizirano donošenje odluka primjenjujemo na način da ovisno o izrađenom profilu ili podacima koje ste nam pružili računalni program bez ljudskog sudjelovanja Vama dostavlja ponudu i/ili promidžbeni (marketinški materijal). Opisano automatizirano donošenje odluka Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo. U svakom trenutku imate pravo na prigovor automatiziranoj obradi podataka i profiliranju.

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinca, te u sljedećim slučajevima:

Povredom osobnog podatka smatra se svako kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobni podacima, koji su obrađivani, pohranjeni ili preneseni.

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu Izjavu o privatnosti.

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 20. studenog 2019. godine.