Zaštita privatnosti

1. Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom internetskih stranica adriasnack.eu Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio Uvjete povjerljivosti podataka te da je suglasan s njima i načinima uporabe Adria Snack Company internetskih stranica. Ako Korisnik s navedenim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja, napustiti internetske stranice adriasnack.eu te im potom ne pristupati i/ili upotrebljavati.

2. Promjene povjerljivosti podataka

Adria Snack Company je ovlašten izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenoga teksta izjave o povjerljivosti podataka na internetskim stranicama adriasnack.eu. Izmjene Izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane krajnjega Korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ako se Korisnik koristi internetskim stranicama nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, pretpostavlja se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

3. Vrste prikupljenih informacija i uporaba prikupljenih informacija

Adria Snack Company prikuplja osobne informacije koje identificiraju Korisnike internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na internetskim stranicama adriasnack.eu, kao što su pretplata na newsletter, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji adriasnack.eu, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Adria Snack Companyju, traženje informacija o proizvodima Adria Snack Companyja, prijava na natječaj za zaposlenje, Adria Snack Company može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ako se Korisnik odluči uključiti, Adria Snack Company je ovlašten zatražiti sljedeće osobne informacije: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), adresa e-maila, telefonski broj i datum rođenja te slika.

Adria Snack Company je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Korisnika da bi ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad internetskih stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore, analizirao uporabu internetskih stranica, poboljšao ponudu Adria Snack Company proizvoda i usluga te ispitao iskustvo Korisnika s trećim stranama. Ako se koristi internetskim stranicama adriasnack.eu za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Adria Snack Company je ovlašten pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. Adria Snack Company je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka Adria Snack Company internetskih stranica, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provedbu zakona.

Adria Snack Company je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg Korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice adriasnack.eu, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja Adria Snack Company internetske stranice, vrstu preglednika kojim se Korisnik koristi te Korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posjetu internetskoj stranici Adria Snack Company ili preko „kolačića“ i drugih alata. Adria Snack Company se koristi ovim podatcima isključivo pri rješavanju problema, administriranju internetske stranice, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za provedbu zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke su informacije određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Adria Snack Company neće prikupljati sljedeće osobne podatke na svojim internetskim stranicama: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi i registrira Adria Snack Companyju ili to učini tijekom ankete, odnosno suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

4. Objavljivanje osobnih informacija

Adria Snack Company neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima s povezanim tvrtkama.

Adria Snack Company pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode u ime adriasnack.eu-a i za njegov račun određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija Adria Snack Companyjevih administrativnih i promotivnih poruka e-mailom. Adria Snack Company može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje dvostrukih informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje internetskim stranicama, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga.

Adria Snack Company je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite adriasnack.eu i zaštite drugih. Adria Snack Company je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije Korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših internetskih stranica ili drugim ugovorima, zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), Adria Snack Company će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke Adria Snack Company ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim pridruženih društava Adria Snack Companyja.

5. Nadopune i ispravljanje informacija

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem poruke e-mailom, u kojoj je Korisnik dužan navesti ime i prezime, adresu i adresu e-maila, te koje informacije želi nadopuniti.

6. Izbor korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom informacija

Korisnik ima mogućnost zatražiti promotivne poruke elektroničkom poštom koje oglašavaju proizvode Adria Snack Companyja, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. Ako Korisnik ne želi primati promotivne poruke elektroničkom poštom, u bilo kojem trenutku nakon prijave na newsletter može odabrati opciju otkazivanja primanja promotivnih poruka elektroničkom poštom. Pri kontaktiranja Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu i adresu e-maila te koju vrstu promotivnih poruka elektroničkom poštom više ne želi primati.

7. Zaštita podataka

Adria Snack Company poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Adria Snack Company provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na našu internetsku stranicu ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. Praćenje podataka

Adria Snack Company je ovlašten pohranjivati na računalu Korisnika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Korisniku, a koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja internetskih stranica adriasnack.eu te radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Adria Snack Company se koristi uslugama Trećih agencija za oglašavanje za prikazivanje oglasa na Adria Snack Company internetskoj stranici. Kao dio njihove usluge Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo Korisnika, nad kojima Adria Snack Company nema pristup ili kontrolu. Korisnik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“, i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi Adria Snack Company internetskih stranica možda neće pravilno funkcionirati. Adria Snack Company može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti Trećim agencijama korištenje ove metode u ime adriasnack.eu.

9. Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Adria Snack Company prikuplja od Korisnika. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko internetskih stranica Adria Snack Companya imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Adria Snack Company ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

10. Maloljetnici

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Adria Snack Company neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta Adria Snack Company će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima.

11. Primjena izjave

Ova se izjava primjenjuje od 4. veljače 2017. do opoziva tvrtke Adria Snack Company d.o.o.