Intersnack Adria d.o.o.

Imprint

Intersnack Adria d.o.o.
Pepe Bukača 11
43 284 Hercegovac

OIB: 59709943494
MBS 080947756
IBAN HR9023600001102457973 Zagrebačka banka d.d.

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem Tt-19/2836-5.

Temeljni kapital: 60.580.000,00 kuna / 8.040.347,73 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Pavel Šercl, Ianko Iliev Krandarov, Ivan Perković

Email: urudzbeni@intersnack.hr