Intersnack Adria d.o.o.

Društvena odgovornost

Makadamija

Prva berba malih poljoprivrednika iz Malavija

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Zbog predanosti održivoj nabavi, Intersnack sudjeluje u terenskim projektima za stvaranje transparentnijih i održivijih lanaca vrijednosti. Cilj tih projekata je pružiti potporu lokalnim poljoprivrednicima i prerađivačima te im omogućiti pristup na nacionalna i međunarodna tržišta.

Sirovine za naše proizvode nabavljamo na transparentan i održiv način. To znači da podržavamo lokalne poljoprivrednike i prerađivače kojima olakšavamo pristup nacionalnim i međunarodnim tržištima. Takvim projektima želimo poticati održivu nabavu proizvoda te doprinijeti ostvarenju naših strateških ciljeva. Primjer toga je dugoročna suradnja na projektu Makadamija u Malaviju.

Dugogodišnji izazov za male poljoprivrednike u Malaviju bio je nedostatak materijala, znanja i distribucijskih kanala za uzgoj i prodaju makadamije. Također, prepreka im je bila i pokretanje posla, budući da od trenutka sadnje do žetve prvih plodova treba proći sedam godina, a nakon toga stablima makadamije potrebno je još tri do pet godina da dosegnu svoj maksimalni potencijal.

Macadamia trees also improve the fertility and quality of the soil. Men work with tree seedlings

“Osim sadnica makadamije, kroz ovaj projekt dobila sam neprocjenjivo znanje o najboljem načinu uzgoja makadamije i prevencijama bolesti. Također sam naučila kako najbolje iskoristiti zemlju te uz ove orašaste plodove uzgajati i druge kulture, poput mahunarki.”

Odetta, sudionica projekta Makadamija u Malaviju

People stand in a large group on the macadamia field

Cilj projekta bio je malim poljoprivrednicima ponuditi novi izvor prihoda. Od njegovog početka 2014. godine smo zajedno s partnerima, pomogli poljoprivrednicima osigurati 300.000 stabala makadamije. Do danas smo ovim projektom došli do 3.000 poljoprivrednika, od kojih su 50% žene.

Na početku smo prvu berbu planirali za 2022., ali prvi plodovi makadamije ubrani su već 2020. godine.

People in colorful clothes in Malawi stand in a row and pass macadamia tree seedlings to each other. On the right is the end of a truck from which the seedlings are unloaded.
Illustration of Shaking hands

Društvena

odgovornost

Predani smo kontinuiranom poboljšanju radnih uvjeta u našim lancima opskrbe. Razgovorima i raznim revizijama konstantno procjenjujemo sva pitanja ili rizike. Surađujemo s našim dobavljačima, partnerima i inicijativama kako bi poboljšali radne uvjete, prinose usjeva, kvalitetu proizvoda te u konačnici živote svih sudionika u našim opskrbnim lancima.

Priče o održivosti

Lentil Chips

Poslujemo inovativno

kako bismo ispunili povećanu potražnju za grickalicama

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Ambalaža

Boljom ambalažom doprinosimo kružnoj ekonomiji

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

Radimo za radnike

Želimo da se njihovi talenti zaista razviju.